Mosseregionkonferansen 2019 - Hold av datoen 13. november

Arrangementsinformasjon

Geografi og grenser er i endring. Hvordan kan vi utnytte Mosseregionens styrker og fortrinn i denne sammenhengen? Hvordan kan vi utvikle samarbeidet i Mosseregionen på tvers av kommunegrensene og mellom myndigheter og næringsliv? Hvordan vil teknologiutviklingen påvirke og forandre oss? Hva betyr god by- og stedsutvikling i konkurransen om folk og næringsliv? Dette og mer til vil være tema på Mosseregionkonferansen 2019.

Restriksjoner

Billetter refunderes ikke.