page view image

Mosseregionkonferansen 2022

Arrangementsinformasjon
event imageHvordan skal vi ytterligere styrke Mosseregionen som en av landets mest attraktive for bosetting, næringsetablering og opplevelser? Hvordan kan vi bli enda bedre til å samarbeide og legge til rette for regionutvikling i kommuner som fra 2024 vil tilhøre både Østfold og Akershus? Hvor viktig er samferdsel og infrastruktur i dette arbeidet? 

 

Dette er blant spørsmålene som står på agendaen. Konferansen åpnes av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, som deler scenen med en rekke lokale og sentrale bidragsytere gjennom dagen. Konferansen innledes med et inspirasjonsforedrag om betydningen av samarbeid for å nå felles mål, ved tidligere skiløper Øystein «Pølsa» Pettersen. Pål Bjerketvedt leder oss gjennom dagen som moderator.


PROGRAM:


08.30-08.50:    Deltakerne ankommer, kaffe og mingling.

08.50-09.00:    Konferansedagen innledes med musikalsk innslag.

09.00-09.40:    Vi varmer opp, løfter blikket og lar oss inspirere av foredraget , Hvordan nå felles mål som lag? ved Øystein «Pølsa» Pettersen.

09.40-09.50:     Velkomst og innledning om konferanseprogrammet, ved konferansier Pål Bjerketvedt


DEL I :     ER REGIONSAMARBEID VIKTIG? HVA ER VÅRE UTFORDRINGER? MULIGHETER? HVOR ER VI BEST?

09.50-10.10:    Åpningsforedrag: Hvordan påvirker infrastruktur og de store samferdselsprosjektene utviklingen i regionen, med særlig vekt på næringsliv, samfunnsliv og opplevelser, ved samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

10.10-10.30:    Samferdsel og byutvikling i Grenland. Skien og Porsgrunn fikk statens pris for attraktiv byutvikling i 2021. Hva kan vi lære?» ved ordfører i Skien kommune, Hedda Foss Five


10.30-10.45:    PAUSE 


10.45-10.55:    Hvordan har regionen og regionsamarbeidet utviklet seg, hva blir viktig i tiden vi går inn i? Hvilken rolle kan Mosseregionen spille i relasjonen mellom Østfold og Akershus fra 2024? ved ordfører i Moss og regionrådsleder Hanne Tollerud.

11.00-11.35:     Østfold og Follo under lupen, hvor ligger mulighetene for næringsutvikling i vår region? ved professor Torger Reve, Handelshøyskolen BI.

I forlengelsen av foredraget: Refleksjoner og samtale rundt bordene om presentasjoner og innspill fra scenen så lang.

11.40-12.00:     Utdeling av gründerprisen og næringslivsprisen i Mosseregionen.


12.00-13:00    LUNSJPAUSE – MINGLING 

Lunsjen er laget og serveres av elever fra Restaurant og matfag fra Kirkeparken videregående skole DEL II:    VI KAN OG VI VIL. KONKRETE, LOKALE EKSEMPLER PÅ UTVIKLING, INNOVASJON OG INSPIRASJON

13.00-13.15:    Hvilken betydning har forsvaret som arbeidsgiver og for utvikling av kompetanse i regionen? Hvordan ser forsvaret på samarbeid og nettverksbygging med næringsliv og kommuner i regionen? ved oberst og stasjonssjef på Rygge flystasjon Thomas Orud Harlem.

13.20-13.35:    Betydningen av samarbeid med Forsvaret for en lokal næringsaktør? ved daglig leder i Goldfish Boat, Knut Halvard Iversen.

13.40-13.55:    ASKOs banebrytende «verdensprosjekt», dronehavn i Moss med fokus på nullutslipp, ved daglig leder i Asko Maritime AS, Kai Just Olsen.

14.00-14.25:     Hvordan kan reiseliv og opplevelsesnæringen bli en sysselsettingsmotor i Mosseregionen? Opplevelsesnæringen i Mosseregionen, «veien mot den mest attraktive regionen ved Oslofjorden», ved Jarle Moen fra NHO reiseliv.  daglig leder i 2469 Reiseutvikling, Børre Berglund.og daglig leder på Vestre Kjærnes gård, Heidi Kjærnes 

14.30-14.55:    Inntrykk fra dagen, samtale og oppsummering med regionens ordførere, samt innspill fra salen, ved konferansier Pål Bjerketvedt. 

14.55–15.00:     Avslutning ved regionrådets leder Hanne Tollerud.