page view image

Mosseregionkonferansen 2022

INFORMACJE O IMPREZIE
event imageHvordan skal vi ytterligere styrke Mosseregionen som en av landets mest attraktive for bosetting, næringsetablering og opplevelser? Hvordan kan vi bli enda bedre til å samarbeide og legge til rette for regionutvikling i kommuner som fra 2024 vil tilhøre både Østfold og Akershus? Hvor viktig er samferdsel og infrastruktur i dette arbeidet? 

 

Dette er blant spørsmålene som står på agendaen. Konferansen åpnes av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, som deler scenen med en rekke lokale og sentrale bidragsytere gjennom dagen. Konferansen innledes med et inspirasjonsforedrag om betydningen av samarbeid for å nå felles mål, ved tidligere skiløper Øystein «Pølsa» Pettersen. Pål Bjerketvedt leder oss gjennom dagen som moderator.


PROGRAM:


08.30-08.50:    Deltakerne ankommer, kaffe og mingling.

08.50-09.00:    Konferansedagen innledes med musikalsk innslag.

09.00-09.40:    Vi varmer opp, løfter blikket og lar oss inspirere av foredraget , Hvordan nå felles mål som lag? ved Øystein «Pølsa» Pettersen.

09.40-09.50:     Velkomst og innledning om konferanseprogrammet, ved konferansier Pål Bjerketvedt


DEL I :     ER REGIONSAMARBEID VIKTIG? HVA ER VÅRE UTFORDRINGER? MULIGHETER? HVOR ER VI BEST?

09.50-10.10:    Åpningsforedrag: Hvordan påvirker infrastruktur og de store samferdselsprosjektene utviklingen i regionen, med særlig vekt på næringsliv, samfunnsliv og opplevelser, ved samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

10.10-10.30:    Samferdsel og byutvikling i Grenland. Skien og Porsgrunn fikk statens pris for attraktiv byutvikling i 2021. Hva kan vi lære?» ved ordfører i Skien kommune, Hedda Foss Five


10.30-10.45:    PAUSE 


10.45-10.55:    Hvordan har regionen og regionsamarbeidet utviklet seg, hva blir viktig i tiden vi går inn i? Hvilken rolle kan Mosseregionen spille i relasjonen mellom Østfold og Akershus fra 2024? ved ordfører i Moss og regionrådsleder Hanne Tollerud.

11.00-11.35:     Østfold og Follo under lupen, hvor ligger mulighetene for næringsutvikling i vår region? ved professor Torger Reve, Handelshøyskolen BI.

I forlengelsen av foredraget: Refleksjoner og samtale rundt bordene om presentasjoner og innspill fra scenen så lang.

11.40-12.00:     Utdeling av gründerprisen og næringslivsprisen i Mosseregionen.


12.00-13:00    LUNSJPAUSE – MINGLING 

Lunsjen er laget og serveres av elever fra Restaurant og matfag fra Kirkeparken videregående skole DEL II:    VI KAN OG VI VIL. KONKRETE, LOKALE EKSEMPLER PÅ UTVIKLING, INNOVASJON OG INSPIRASJON

13.00-13.15:    Hvilken betydning har forsvaret som arbeidsgiver og for utvikling av kompetanse i regionen? Hvordan ser forsvaret på samarbeid og nettverksbygging med næringsliv og kommuner i regionen? ved oberst og stasjonssjef på Rygge flystasjon Thomas Orud Harlem.

13.20-13.35:    Betydningen av samarbeid med Forsvaret for en lokal næringsaktør? ved daglig leder i Goldfish Boat, Knut Halvard Iversen.

13.40-13.55:    ASKOs banebrytende «verdensprosjekt», dronehavn i Moss med fokus på nullutslipp, ved daglig leder i Asko Maritime AS, Kai Just Olsen.

14.00-14.25:     Hvordan kan reiseliv og opplevelsesnæringen bli en sysselsettingsmotor i Mosseregionen? Opplevelsesnæringen i Mosseregionen, «veien mot den mest attraktive regionen ved Oslofjorden», ved Jarle Moen fra NHO reiseliv.  daglig leder i 2469 Reiseutvikling, Børre Berglund.og daglig leder på Vestre Kjærnes gård, Heidi Kjærnes 

14.30-14.55:    Inntrykk fra dagen, samtale og oppsummering med regionens ordførere, samt innspill fra salen, ved konferansier Pål Bjerketvedt. 

14.55–15.00:     Avslutning ved regionrådets leder Hanne Tollerud.